Discussie

Hieronder staan een aantal ideeën waarvan ik graag hoor hoe u erover denkt

 

1. Geneesmiddelen Europees goedkeuren

Nu hebben alle lidstaten nog eigen onderzoeksinstituten die de geneesmiddelen testen. Dat brengt veel kosten met zich mee voor de fabrikanten. Uiteindelijk wordt dat betaald door de Europese consumenten. Zou het niet veel beter zijn om een Europees instituut op te zetten waar de geneesmiddelen getest worden. De goedkeuring van dat instituut geldt dan meteen voor de hele EU. Nadeel is dat landen hier een stukje eigen beslissingsruimte inleveren. Maar is de mens nou echt anders in het ene land als het andere? Een Europees onderzoeksinstituut zou mijns inziens de interne markt versterken, onnodige uitgaven schrappen en de consument in Europa welvarender maken.
Daarnaast zou het goed zijn als geneesmiddelen vrij verkocht mogen worden in de hele EU. Dat werkt verlagend op de prijs en drukt de kosten van de gezondheidszorg. De bijsluiter moet dan natuurlijk wel meertalig zijn.

 

2. BTW systeem moet vereenvoudigd worden voor bedrijven

Begin jaren 90 zijn de grenzen in Europa weggevallen. Vrachtauto’s vol met goederen kunnen zomaar doorrijden bij de grens. Dat levert veel kostenbesparingen op. Maar in de boeken van de bedrijven bestaan de EU binnengrenzen nog steeds. Bedrijven moeten voor leveringen binnen de EU een heel ingewikkelde BTW aangifte doen. Van iedere klant moeten ze het Btw nummer opvragen en checken. De belastingdienst moet de aangiftes in alle landen met elkaar vergelijken om te kijken of er geen fraude wordt gepleegd. De leveringen geschieden binnen de EU zonder BTW (nultarief) en de verleiding bestaat natuurlijk om een binnenlandse levering aan te merken als een levering naar een klant in een ander EU land. Een ingewikkeld en fraudegevoelig systeem.

Waarom bedrijven niet gewoon BTW rekenen op alle leveringen binnen de EU, zowel in eigen land als in andere landen? Dat is omdat de landen niet willen dat BTW uit het ene land in een ander land wordt teruggevorderd. Ze willen dat niet omdat de tarieven verschillen per land. Bovendien hebben niet alle landen een laag tarief en landen passen het lage tarief niet toe op dezelfde producten.

Mijn idee zou zijn om bedrijven gewoon op alle leveringen BTW te laten rekenen van het land waar de leverancier gevestigd is.Dat is veel goedkoper voor bedrijven die daardoor hun prijzen kunnen verlagen. Fraude is veel lastiger en de totale BTW inkomsten gaan omhoog.

De EU landen moeten het dan eens worden over een pragmatisch systeem om met elkaar de verschillen tussen de tarieven en tussen de netto toegevoegde waardes te verrekenen. Daar zijn al meerdere redelijk simpele en goedwerkende oplossingen voor bedacht maar vanwege onderling wantrouwen tussen de landen gebeurt er niets. Heel jammer voor bedrijven, consumenten en voor de belastingbetaler die de rekening betalen. Fraudeurs zijn de enige lachende partij.

 

3. De interne markt voor voertuigen moet (geleidelijk) vrij worden

Als iemand een auto wil kopen in Duitsland dan is het lastig om dat voertuig in Nederland te gaan gebruiken. Dat is een regelrechte inbreuk op de vrije interne markt. Dat betekent dat wij Nederlanders veel kosten moeten maken om te kopen op de markt voor tweedehands voertuigen in Duitsland die lagere prijzen kent. Het betekent ook dat fabrikanten in ieder land een andere prijspolitiek kunnen volgen. Ze kunnen de ene Europese consument veel meer laten betalen dan de andere. Dat beperkt dus de welvaart van de Europese consument. Bedrijven mogen een auto niet leasen in het land waar dat het voordeligst is. Er is zelfs strenge wetgeving die verbiedt dat een inwoner van het ene land rijdt in een auto die in een ander land geregistreerd staat. Zo erg is het dat als je de auto van een Belgische vriend leent en er mee in Nederland rijdt, je een flinke boete kunt krijgen.

Kortom voor voertuigen bestaat er geen vrije interne markt. De EU landen gebruiken het kentekensysteem om ieder hun eigen belasting-melkkoe te behouden. De autorijder in landen zoals Nederland met een torenhoge BPM is het slachtoffer. En autofabrikanten profiteren mee van die afgeschermde lokale markten.

Belasting moet natuurlijk betaald worden linksom of rechtsom. De belastingheffing is het soevereine recht van ieder land. Mijns inziens moet de vrije interne markt voor voertuigen geleidelijk ingevoerd worden. De landen kunnen dan tijdig compenserende belastingheffingen invoeren, bijvoorbeeld via het gebruik van de auto.

 

4. De deelstaat NRW moet bij de Benelux betrokken worden

Noord Rijn Westfalen is met 18 mio inwoners één van de twee grootste deelstaten van Duitsland. De Benelux is een samenwerking van Nederland, België en Luxemburg die ooit als voorbeeld gold in Europa. Al jaren gebeurt er weinig tot niets meer met de Benelux..

Het zou een goed idee zijn om NRW lid te maken van de Benelux. Dit brengt beide mijns inziens grote voordelen. Drie soevereine landen gaan een samenwerking aan met een deelstaat van een ander soeverein land. Dit is een geheel nieuwe vorm van samenwerking in Europa en de Benelux zou weer voorop lopen. De Benelux kan een voorbeeld worden voor andere gebieden in Europa, waar de historie onlogische grenzen heeft achtergelaten tussen EU landen.

Van de Nederlandse export naar Duitsland gaat het grootste deel naar NRW. Die deelstaat is voor Nederland de grootste buitenlandse klant en dat geldt omgekeerd ook. Geografisch vormt de Benelux met NRW de Delta van Rijn, Maas en Schelde. Het is van oudsher een zeer dichtbevolkt gebied dat een natuurlijke noordwestelijke toegang vormt tot heel Europa vanaf de wereldzeeën.
Er wonen in de Benelux 27 mio mensen en in NRW 18 mio. Dat is gezamenlijk 45 mio, meer dan in Spanje en in Polen en alleen minder EU inwoners dan Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Een uitgebreide Benelux (Europa Delta?, Benenolux?) samenwerking biedt geheel nieuwe mogelijkheden. Het vormt een kader voor veel al bestaande grensoverschrijdende regionale samenwerkingen op het gebied van infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld voor de ELAt (Eindhoven Leuven Aachen triangle, samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid inzake toptechnologie).
Vooral politiek gezien is het heel interessant. Voor NRW omdat ze opeens toegang krijgen tot 3 andere ‘stemmen’ in de ministerraad Brussel dan de Berlijnse stem. NRW zat veel dichter bij het vuur voor de Duitse hereniging toen de regering nog in Bonn zetelde.
Voor Nederland en België is het interessant omdat ze via NRW toegang krijgen tot de Duitse stem. In Duitsland gebeurt niets zonder instemming van de beide grote deelstaten NRW en Beieren.
Tenslotte is het speciaal voor België interessant omdat Nederland niet meer de grootste is. Met drie grote leden van de Benelux is er veel meer evenwicht.

Voor deze innovatieve regionale samenwerking is natuurlijk wel de instemming van de Duitse regering nodig. Zij zijn de normale gesprekspartner voor Nederland, België en Luxemburg. De onderlinge goede verhoudingen mogen door dit project niet in gevaar komen. Daarom is het misschien goed om te beginnen met een intensieve samenwerking.

 


Geef uw mening

-->

Lijst 3, nr 21

Robin Linschoten

Ik heb Frank leren kennen als een gedreven financieel directeur bij MARS waar ik deel uit maakte van de Raad van Advies. Hij maakte indruk door zijn uitstekende kennis van financiele zaken en zijn analytisch vermogen. Frank zou een uitstekende aanvulling voor onze Euro-Fraktie zijn.

Willem Hoekzema – oud partijvoorzitter VVD en oud Burgemeester Den Helder

Ik heb Frank Verveld gedurende de periode dat hij wethouder was in Den Helder leren kennen als een krachtig bestuurder, die een aantal vastgelopen zaken weer prima op de rails heeft gezet. Een schrandere man met een reële kijk op de wereld. Een goede kracht voor het Europees Parlement.