Wie is Frank Verveld

Op 1 oktober 1951 ben ik geboren in Haarlem. Ik ging naar het Stedelijk Gymnasium daar. In 1969 begon ik Eindhoven met de studie Technische Bedrijfskunde aan de TU/e. Zat daar veelal als penningmeester in diverse besturen en was vicevoorzitter van de Universiteitsraad. In 1973 mocht ik de TU/e vertegenwoordigen op een congres in Boekarest van studenten uit heel Europa. Daar zag ik de grote armoede die de communistische dictatuur met zich bracht. Mijn afstudeeropdracht deed ik bij Philips in de Operationele Research.

Van 1975 tot 1977 studeerde ik in Ann Arbor aan de University of Michigan voor een MBA. De grote waarde van de vrije markt economie werd daar goed en duidelijk onderwezen. Maar ook de noodzaak voor toezicht op die markt en voor degelijke regelgeving over bijvoorbeeld voorkennis.

Ik werkte 20 jaar met veel plezier voor zoetwaren- en diervoedingfabrikant Mars, een groot Amerikaans familiebedrijf. Veelal in financiële functies maar ook een tijd in de marketing. Ik werkte veel in andere landen en heb over de hele wereld gereist. Ik was nauw betrokken bij de snelle opbouw van het bedrijf in Oost Europa begin jaren 90. Ik was lang verantwoordelijk voor de Europese lobby van het bedrijf voor een lage BTW op alle voeding voor mens en dier. De laatste 5 jaar was ik financieel divisiedirecteur Europa.

Van 1997 tot 2002 werkte ik voor zuivelfabrikant Campina. Een echte Nederlandse coöperatieve onderneming waar de betrokkenheid van de melk leverende veehouders groot is. Ik was eerst stafdirecteur financiën en later lid van de hoofddirectie. We leverden veel producten door heel de wereld maar vooral in Europa. Daar zag ik net als bij Mars het grote belang van de EU, later van de Euro en zeker van de uitbreiding met de landen in midden en oost Europa. Campina had en heeft daar groot voordeel van.

Als zelfstandige deed ik de laatste jaren veel verschillende dingen: een Europese lobby opdracht, begeleiding van startende bedrijven, buy-out/financiering regelen en lidmaatschap adviesraden. Overal speelt de politiek een rol.

In Den Helder was ik een half jaar wethouder. Als VVD voorzitter in Bloemendaal had ik al wel de politiek van nabij meegemaakt, maar in Den Helder ervoer ik de werking van de bruisende lokale democratie heel direct. Aan de ontwikkeling van de Oude Rijkswerf heb ik mee mogen helpen. Ik zag hoe de politiek een grote rol speelde in de locale gemeenschap en ik kon samen met een aantal andere wethouders-van-buiten bijdragen aan een herstel van vertrouwen in de politiek.

Vorig jaar werd ik bestuurslid en lid van de beleggingscommissie van het Campina Pensioenfonds. Door de gemeente Uithoorn werd ik gevraagd als toezichthouder op sportverenigingen met financiële problemen die vanwege het maatschappelijk belang door de gemeente bijgestaan worden.

Sinds 1977 ben ik gelukkig getrouwd met Saskia. We zijn heel blij met onze vier kinderen. Twee zoons werken inmiddels en twee dochters studeren nog. Tot midden jaren 90 woonden we in Brabant, sindsdien in Bloemendaal.

Naast mijn werk ben ik altijd hockeycoach geweest voor de kinderen. Ik ben actief lid van een serviceclub en ik doe bestuurswerk voor het goede doel: als penningmeester van de stichting Monique Velzeboer Foundation (t.b.v. het Lilianefonds), als voorzitter van de Stichting Recreatie Gehandicapten (reisorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking) en als lid van de stuurgroep verhuizing ESC (studentenvereniging in Eindhoven).  Andere hobbies zijn geschiedenis, fotografie, sport (ski en golf) en reizen. Sinds afgelopen februari volg ik in deeltijd de studie Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Heel inspirerende colleges – soms doorspekt met links naar de actuele politiek.

 

Comments are closed.

-->

Lijst 3, nr 21

Robin Linschoten

Ik heb Frank leren kennen als een gedreven financieel directeur bij MARS waar ik deel uit maakte van de Raad van Advies. Hij maakte indruk door zijn uitstekende kennis van financiele zaken en zijn analytisch vermogen. Frank zou een uitstekende aanvulling voor onze Euro-Fraktie zijn.

Willem Hoekzema – oud partijvoorzitter VVD en oud Burgemeester Den Helder

Ik heb Frank Verveld gedurende de periode dat hij wethouder was in Den Helder leren kennen als een krachtig bestuurder, die een aantal vastgelopen zaken weer prima op de rails heeft gezet. Een schrandere man met een reële kijk op de wereld. Een goede kracht voor het Europees Parlement.